Alle prisene i Norske kroner

FOTOGRAFERING >>

1 500 NOK

Inntil fire personer og to timers fotografering (inkl. reise) og "vanlig" redigering. For grupper over

fire personer kommer 200,- i tillegg pr person. Lengre reiser må avtales på forhånd. 

DIGITAL >>

Leveres i høyresolusjon jpeg format og inkluderes copyright release (for eget fremkalling).

Første 7 bilder: 2 500,-

Utover 7 bilder: 300,- pr stk.

ALBUM/FOTOBOK >>

20*20 eller 20*30 opptil 20 sider: 1 500,-

Ved bestilling av fotobok i forbindelse med Russefotografering eller Konfirmasjon tilbys det 10% rabatt per bestilt album.

DESIGN >>

Kort, Invitasjoner, Tavler, Kalender, og mer etter forespørsel